Angielski

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej The Royal Communicative Method oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 120 lekcji  w ciągu roku od  października  do  czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • lektor polski i/lub native speaker
 • częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 min  lub 1 x 4 lekcje (w soboty)
 • posiadamy Akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty
 • poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki
 • godziny poranne, popołudniowe lub wieczorne 

Niemiecki

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej The Royal Communicative Method oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 120 lekcji  w ciągu roku od  października  do  czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 min  lub 1 x 4 lekcje (w soboty)
 • dni i godziny zajęć do wyboru

Włoski

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej The Royal Communicative Method oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 120 lekcji  w ciągu roku od  października  do  czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • lektor polski i/lub native speaker
 • częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 min  lub 1 x 4 lekcje (w soboty)
 • wtorki i czwartki
 • godziny popołudniowe 

Hiszpański

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej The Royal Communicative Method oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 120 lekcji  w ciągu roku od  października  do  czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 min  lub 1 x 4 lekcje (w soboty)
 • poniedziałki i środy
 • godziny popołudniowe 

Rosyjski

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej The Royal Communicative Method oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 60 lekcji  w ciągu roku od  października  do  czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 min  lub 1 x 2 lekcje (w soboty)
 • dni i godziny zajęć do wyboru

Czeski

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej The Royal Communicative Method oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 60 lekcji  w ciągu roku od  października  do  czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 min  lub 1 x 2 lekcje (w soboty)
 • poniedziałki lub środy 
 • godziny popołudniowe 

Francuski

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 60 lekcji w ciągu roku od października do czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 min lub 1 x 2 lekcje (w soboty)
 • dni i godziny zajęć do wyboru

Japoński

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Zajęcia prowadzone są wg metody komunikatywnej oraz The Royal Games. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

 

Organizacja kursu:

 • 60 lekcji w ciągu roku od października do czerwca
 • autorski program na każde zajęcia
 • grupy 5-12 osobowe
 • częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 min, w piątki od 17:00 do 18:30
 • dni i godziny zajęć do wyboru

Polish for foreigners

Zapisz się na kurs