Metoda

The Royal Communicative Method

Metoda nauczania dorosłych

 • Metoda komunikatywna to równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: przede wszystkim mówienie, a także słuchanie, czytanie i pisanie.
 • Wiemy jak możesz doskonalić je z przyjemnością. Zagadnienia gramatyczne pojawiają się niejako „przy okazji”.
 • Umiejętnie łączymy je w różnych ćwiczeniach, abyś mógł praktycznie i poprawnie wykorzystywać materiał językowy – głównie w mowie, ale również i w piśmie.
 • Zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub grupach.
 • Ćwiczymy to, co przydaje się później w życiu.
 • Używając techniki The Royal Games komunikacja jest łatwiejsza.

LioneR

Autorska metoda nauczania dzieci

 • Dzieci angażują w naukę wszystkie zmysły: tańczą, śpiewają, ruszają się, rysują, oglądają.
 • Lektor używa tylko języka obcego.
 • Zajęcia są dynamiczne, pełne kolorowych rekwizytów i kreatywnych gier językowych.
 • Angażujemy i uświadamiamy rodziców jak mądrze wspierać i motywować swoje dziecko w procesie nauczania.

SheRlock

Autorska metoda nauczania młodzieży

 • Przejrzyste zasady współpracy pomiędzy lektorami i uczniami (prawa i obowiązki) zapewniają dobrą współpracę.
 • Wnosi element odpowiedzialności za swoją naukę- system punktowy.
 • Daje możliwość realizacji pasji i zainteresowań dzięki projektom.
 • Nauczyciel służy wsparciem oraz dostarcza narzędzia i wzory do samorealizacji i pracy własnej w domu.
 • Słuchacze zamieniają się rolami z nauczycielem w części lekcji.
 • Efekty pracy z młodzieżą zapewniają kreatywne metody pracy teatralizacji oraz gier językowych.
 • Regularne powtórki usprawniają swobodne użycie języka.

The Royal Games

Autorska metoda nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych 

Gry językowe mają na celu umożliwienie nauki języków obcych z przyjemnością i przez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem.

 • Gry językowe są dobrane do celu zajęć.
 • Nawet nie zauważysz, że zaczynasz komfortowo używać języka.
 • Gry są esencją nauki języków z przyjemnością.
 • Lektorzy są przeszkoleni w zakresie właściwego stosowania gier, które pomagają w rozładowaniu napięcia towarzyszącemu nauce języka.
 • Gra uwalnia od stresu przy pierwszych próbach budowania samodzielnych wypowiedzi.
 • Gry inspirują do powtarzania poznanych struktur gramatycznych lub słownictwa.
 • Przekazywane informacje, wskazówki, emocje – w naturalny sposób wykorzystujesz w grze.
 • Nawet nie zauważysz, kiedy zwiększają się Twój komfort posługiwania się językiem obcym.
 • Użycie gry językowej sprzyja nawiązywaniu relacji z pozostałymi słuchaczami w grupie, wzbudza zdrową rywalizację i zmusza wszystkich graczy do aktywności.
Zapisz się na kurs